Algemeen
Wanneer u een fotosessie boekt of bij het bestellen van producten bij Picturesque gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden altijd aangepast worden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan dient u dit schriftelijk aantoonbaar te maken voordat de fotosessie plaats vindt.
De auteursrechten blijven ten alle tijde in bezit van Picturesque.

Aansprakelijkheid 
Picturesque kan en mag in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij eventuele materiële of lichamelijke schade die opgelopen werd tijdens de fotosessie. Deelname aan een fotosessie is op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eigen eigendommen en uzelf.
De klant dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Picturesque kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Picturesque kan in geen enkele vorm worden aangesproken bij situaties waar overmacht (zoals file, autopech, ongeval, ziekte of crashen van elektronica) ervoor zorgt dat de dienst niet kan worden verwerkt of voldaan worden aan de klant. In een dergelijke situatie kan tot een overeenkomst gekomen worden. Bij alle diensten of verkopen die via de post doorgaan, is Picturesque niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de bestelling die verzonden is, vanaf deze is afgeleverd bij het postkantoor. Indien u een postverzekering wenst, kan deze aangerekend worden.

Boeking
Het is enkel mogelijk om schriftelijk een fotosessie vast te leggen. De prijzen van de aangeboden diensten zijn exclusief reiskosten, met uitzondering van pakket Gold. Enkel wanneer de volledige betaling van de sessie voldaan is, kunnen de bewerkte foto’s geleverd worden.

Betaling
Betaling kan via courante middelen: via een QR code, per overschrijving of cash. Facturatie is zeker mogelijk. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Fotosessie
Een fotosessie gaat door op een op voorhand afgesproken locatie. Deze sessie kan bij slecht weer of ziekte eenmalig verplaatst worden. Dit wordt ten laatste de ochtend van de fotosessie beslist. Na afloop van de fotosessie zal er een selectie van foto’s gemaakt worden en vervolgens bewerken en binnen de 2 weken bezorgen aan de klant. U kan geen beroep doen op de foto’s die niet geselecteerd zijn. De foto's die verzonden worden zijn voorzien van een watermerk en mogen in geen geval gebruikt worden voor drukwerk.

Nabestellingen
Een bestelling is pas geplaatst na betaling en wordt ook dan pas verwerkt.

Privacy en persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens van de klant mogen niet door Picturesque worden doorgegeven aan derden. Wanneer u een fotosessie boekt, geeft u Picturesque het recht om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, sociale media, eigen gebruik en fotowedstrijden. Indien u hier bezwaar op hebt, moet u dit voordien duidelijk en schriftelijk meedelen.

Klachten
Indien u klachten heeft in verband met het geleverde werk dient u dit binnen de 10 dagen per aangetekend schrijven aan de Picturesque te melden. Wanneer deze klachten een grondige reden hebben en tijdig werden vermeld, kan er een nieuwe fotosessie worden gepland om dit te herstellen. Voor deze fotosessie zal u, mits overeengekomen, enkel de reiskosten moeten betalen. In geen geval kan een dienst uitlopen tot terugbetaling.

Auteursrechten
De foto’s mogen niet worden bewerkt of bijgesneden zonder toestemming van de Picturesque. Het logo moet altijd zichtbaar zijn. De auteursrechten van de foto blijven bij Picturesque. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten die op de foto staan. Zonder de toestemming van Picturesque mag een foto niet gebruikt worden voor commercieel gebruik.

Picturesque is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van btw.